< Öğrenci üzerinde PC Oyunlarının Etkisi | Eğitim Portalım İlköğretim Öğrencileri üzerinde Bilgisayar Oyunlarının Etkisi – Eğitim Portalım

İlköğretim Öğrencileri üzerinde Bilgisayar Oyunlarının Etkisi

Bu yazımızda ilköğretim çağındaki öğrencilerin bilgisayar oyunları ile nasıl etkileşime girdiklerini ve bu alışkanlığın nasıl ilerlediği ile ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağız. Yazıda, editörlerimizin yorum ve görüşleri sunulmakla birlikte, konu ile ilgili de yapılan bir çalışmadan da ayrıca yararlanılmıştır. Söz konusu araştırma, Sakarya Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Mehmet Barış Horzum tarafından hazırlanan “İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Belirlenmesi” ismiyle yayınlanmıştır.

Sosyal medya, cep telefonu, tablet, akıllı televizyonlar ve bilgisayarların son yıllarda yaygınlaşmasıyla beraber yetişkinler kadar çocukların da bazı alışkanlıkları dramatik şekilde değişmiştir. Ancak kuşkusuz henüz gelişme çağında olan çocukların uzun süreler boyunca bu teknolojik aletlerle etkileşim içerisinde olmasının, fiziksel ve karakter gelişimi açısından olumsuz etkileri olabilecektir. Özellikle bilgisayar oyunlarının, çocuklar tarafından sıkıcı saydıkları derslerinin yanında haz aldıkları bir eğlence aracı olarak yer alması, bu oyunları onlar açısından daha da karşı koyulmaz bir alışkanlık sınıfına sokmaktadır. Yapılan akademik araştırmada ise çocukların cinsiyet, yaş ve sosyo ekonomik düzey (SED) parametrelerine göre bilgisayar oyunlarına olan bağımlılıkları irdelenmiştir.

Bebeklik çağında ve ilerleyen dönemlerde öğrenilen oyunlar, bedensel ve duygusal gelişim, paylaşma becerisi ve öğrenme yetisi gibi özelliklerin kazanılması açısından oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra çocukların özellikle diğer arkadaşlarıyla bir arada, kalabalık ortamlarda oynayacağı oyunlar, onların paylaşma becerilerini geliştirirken sosyal iletişim kabiliyetlerine de ciddi katkıda bulunmaktadır.


Eğitici, yabancı dil konusunda desteklenmiş ve çocuğu düşünmeye sevk eden bilgisayar oyunlarının kuşkusuz olumlu etkileri bulunmakta. Yapılan araştırmalar, bazı bilgisayar oyunlarının gelişme çağındaki çocukların bilgisayar okuryazarlığını geliştirmesinde oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Bu gelişimin yanı sıra oyunların, el-göz koordinasyonunu sağlama, uzamsal yetenekleri geliştirme, hayal etme, şekillerin nedenlerini açıklayabilme, kimya ve fizikle ilgili nesneleri göz önünde canlandırabilme, uzaydaki şekillerin bütünleşmesini sağlama gibi faydaları da bulunmaktadır (Cesarone, 1994). Ancak oyunların böylesine olumlu etkileri olmasına rağmen psikolojik ve biyolojik açıdan da bazı olumsuz etkileri de bulunmaktadır (Setzer ve Duckett, 1994; Hauge ve Gentile, 2003; Chiu, Lee ve Huang, 2004; Wan ve Chiou, 2006). Bilgisayar oyunlarının olumsuz olarak nitelendirilebilecek bazı etkileri şu şekildedir.
Biyolojik açıdan; hiperaktivite, çocukların erken olgunlaşması, etkinlik ve hareket eksikliğinden kaynaklanan el, omuz, omurga bozuklukları, kilo ve görme kaybı, baş ağrısı, göz kuruluğu ve kişisel hijyene dikkat etmemekten kaynaklanan problemler vb.
Psikolojik açıdan; obsesif ve agresif davranışlar gösterme, şiddet eğilimi, kişilik değişimi, duygu ve hislerin azalması, antisosyal davranışlar geliştirme, özgür düşünce ve istek kaybı, artan kaygı düzeyi, gerçeklerden ve hayattan kaçınma ve sıkılma, hayal ve gerçek arasında karmaşa yaşama vb.

Yazının devamı için diğer sayfaya geçiniz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir