< Sosyal Duygusal Öğrenme | Eğitim Portalım Sosyal Duygusal Öğrenme – Eğitim Portalım

Sosyal Duygusal Öğrenme

Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz “Sosyal Duygusal Öğrenme Modeli” genel anlamıyla empati olarak karşımıza çıkar. Sözlük anlamıyla da “empati” bireyin, kendisini karşısındaki bireyin yerine koyabilmesi olarak tanımlanır.

Bu tanımın derslerimizde içeriklerle bağdaştırılması kazanımlar aracılığıyla öğrencide davranışlara dönüştürülmesi, düşündürülmesi, empati kurarak yaratıcılığını ortaya koyması olarak özetlenebilir.

Öğrenci için bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki uyumu anlamak, içselleştirmek, olaya duyarlı olarak, kendi duygularını yansıtmak, ”ben olsam” diyerek bu bakış açısıyla yeniden değerlendirmesidir.

Bana göre kişi, ulaşmak istediği hedeflere de empati yapabilir. Önce kendini olayın merkezine alır. Hayal kurar. Zihninde yaşar, yaşatır. Ulaşmak istediği güzellikleri, başarıları, olumlu, olumsuzlukları.

Güzel bir örnekse özenti halini alır, belki de amaç edinir, buradan üretici yaratıcı bireylere dönüşebilir. Kazanımlara bağlı olarak projelere de yönelir.

Sosyal iletişim olarak baktığımızda ise sık sık karşılaştığımız durum olan arkadaşlık ve aile içi empati, vicdan ve merhamet gibi şefkat duygularımızla da bağlantılıdır. Olayı içselleştirirken aynı zamanda şefkat duygularımızı da katar, yardımsever, anlayışlı, merhametli kişiler haline geliriz.

Okullarımızda yaşatılan empatiyle öğrencilerin öncelikle bakış açıları değiştirilerek duygu dünyalarının gelişmesi hedeflenirken saygılı, merhametli, vicdan sahibi, işbirlikçi,  üretken ve mutlu bireyler olmaları amaçlanır.

Özet olarak empatiyle; karşımızdaki birey ya da olay karşısında hızlı yargılara varmaktan kaçınır,  onun bakış açısıyla bakabilir,  kişinin ne tepki vereceğini bilir,  kişilerin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlar ve hissederken  ”seni anlıyorum” diyebiliriz. Böylece ilişkiler gelişir, kavgalar azalır ve zamanla yok olur. İşbirlikçi, üretken ve mutluluğu arttıran sağlıklı bireyler oluruz.

Bu düşünceyle yola çıkıldığında, iletişime geçip çocuklarımızla empati kurarak ve kurdurarak yardımlaşma, merhamet, vicdan, gibi insani değerlerini harekete geçirirken; diğer yandan ulaşması istenen eğitimde iyi örnekler, hedefler örneklendirilmeli, onlara da empati kurması sağlanmalıdır.Füsun İKİZOĞLU

Akademik Eğitim KoordinatörüBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir